مدتی است فعالیتمان در قسمت‌های مختلف وب‌نشر کم شده، دلیلش رو چند روزیه که شاهد هستید… در این مدت روی قالب جدید وب‌نشر کار می‌کردیم! اصلا وب‌نشر همین طوریه: هر وقت دیدید ما کم پیداییم بدونید داریم رو یه امکان جدید کار می‌کنیم!

حتما هر کار جدیدی ایراداتی دارد، از شما خواهش می کنم اگر ایرادی در هر قسمت از سایت مشاهده کردید لطفا از طریق صفحه «تماس با ما» به ما گزارش دهید.