امسال تقارن های جالبی اتفاق می افته… اولیش تقارن شروع تابستان و ماه رمضان بود و حالا دومیش تقارن اعیاد قربان و غدیر و شروع ماه مهره 🙂 .

به همین مناسبت ها از عید قربان تا عید غدیر به مدت یک هفته تخفیف ۳۰ درصدی برای خدمات ویژه در نظر گرفتیم. امیدواریم که از این تخفیف استفاده کنید و از خدمات ویژه ما لذت ببرید.

اگر هم از قبل از کاربران ویژه ما هستید می تونید از این تخفیف برای تمدید بیشتر خدمات ویژه استفاده کنید.

برای استفاده از این تخفیف به صفحه ثبت نام خدمات ویژه مراجعه کنید.


تصویر از asr-entezar.ir