به مناسبت عید فطر ۴۰ درصد تخفیف برای خدمات ویژه وب‌نشر اعمال خواهد شد. این تخفیف هم برای فعال سازی اولیه خدمات ویژه و هم برای تمدید خدمات ویژه قابل استفاده است.

این تخفیف فقط در روز عید و فقط به مدت ۲۴ ساعت فعال خواهد بود پس اگر علاقه مند به فعال سازی یا تمدید خدمات ویژه وب‌نشر هستید آماده باشید.

برای استفاده از این تخفیف، در روز عید به صفحه ثبت نام خدمات ویژه مراجعه کنید.

عید شما پیشاپیش مبارک 🙂