نوشته‌های مرتبط امکان جدیدی است برای کاربران طلایی وب‌نشر.

حتما برایتان پیش آمده مطالبی به صورت سری یا مرتبط با هم نوشته باشید و بخواهید مخاطب یک نوشته وبلاگتان با دیگر مطالبی که در آن زمینه نوشته‌اید هم آشنا شود، افزونه نوشته‌های مرتبط دقیقا برای این کار ساخته شده است! این افزونه به صورت خودکار نوشته‌های شما را بررسی، و ارتباط بین آن‌ها را پیدا می‌کند و در زیر هر نوشته، نوشته‌های مرتبط با آن را نمایش می‌دهد.

با این امکان جدید، بازدیدکنندگان وبلاگ شما در پایان هر یک از مطالب شما با تعداد بیشتری از مطالب وبلاگ شما آشنا می‌شوند و همین طور این افزونه باعث می‌شود که نوشته‌های قدیمی شما دوباره دیده شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این امکان جدید به راهنمای وب‌نشر مراجعه کنید.