امکان جدید وب‌نشر برای کاربران و بازدیدکنندگان: ارسال ایمیل برای پاسخ دیدگاه‌ها…

معمولا کمتر از یک دهم بازدیدکنندگان یک وبلاگ، دیدگاهی می‌نویسند. لازمه احترام به مخاطبین، پاسخ دادن به این دیدگاه‌هاست. اما معمولا بازدیدکنندگانی که دیدگاهی می‌نویسند، بعدا برای دیدن پاسخ شما به وبلاگ مراجعه نمی‌کنند…
این‌جاست که امکان جدید وب‌نشر وارد عمل می‌شود: وقتی برای دیدگاهی پاسخی می‌نویسید، برای نویسنده دیدگاه، ایمیلی ارسال می‌شود، تا برای دیدن پاسخ شما به وبلاگ شما مراجعه کند.

با وب‌نشر از ارتباط دو طرفه با مخاطبینتان لذت ببرید.