تنظیمات همگانی وردپرس شامل تنظیماتی است که قسمت‌های مهمی از سایت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تنظیمات همگانی از طریق تنظیمات ← همگانی قابل دسترسی است.

عنوان سایت و معرفی کوتاه

اولین گزینه‌ای که در تنظیمات همگانی مشاهده می‌کنید عنوان سایت است. عنوان سایت در بالای صحفه مرورگر دیده می‌شود، همین طور بسیاری از قالب‌ها عنوان سایت را در سربرگ نمایش می‌دهند؛ خلاصه هر جا از سایت شما نامی برده شود با استفاده از عنوان سایت خواهد بود.

عنوان سایت شما هر چیزی می‌تواند باشد… می‌تواند فارسی شده آدرس سایت شما باشد یا هر عبارتی که بیانگر موضوع و محتوای سایت شماست.

معرفی کوتاه جمله‌ای است درباره سایت شما. معرفی کوتاه نیز در بالای صفحه مرورگر و در سربرگ سایت نمایش داده می‌شود.

نشانی ایمیل

نشانی ایمیل همان آدرسی است که هنگام ثبت نام وارد کرده‌اید. ارتباط شما با وب‌نشر از طریق این آدرس برقرار می‌شود. همه اتفاقات سایت شما از قبیل دیدگاه‌های تازه، بازخوردها و… با استفاده از این آدرس به اطلاع شما می‌رسد. با استفاده از این قسمت از تنظیمات همگانی می‌توانید آدرس ایمیل خود را عوض کنید. به آدرس جدید ایمیلی برای تایید فرستاده می‌شود و پس از تایید، آدرس جدید جایگزین آدرس قدیمی خواهد شد.

زمان محلی

در این قسمت، زمان محلی سایت خود را تعیین می‌کنید. این گزینه تاثیر مستقیمی در نحوه نمایش ساعت سایت شما دارد. این گزینه را روی «تهران» قرار دهید.

ساختار تاریخ و زمان

در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش تاریخ و زمان را در سایت خود تعیین کنید.

روز آغازین هفته

این گزینه در نمایش ابزارک «تقویم» تاثیر می‌گذارد.

زبان سایت

در این قسمت زبان سایت قابل تنظیم است. در حال حاظر زبان‌های فارسی و انگلیسی در دسترس هستند. انتخاب زبان سایت در شکل نمایش قالب سایت نیز تاثیر می‌گذارد؛ در صورتی که زبان انگلیسی را انتخاب کنید قالب سایت شما به صورت چپ به راست نمایش داده می‌شود، بنا بر این تنها در صورتی که محتوای سایتتان انگلیسی است زبان انگلیسی را انتخاب کنید.