درخواست اتصال دامنه

کاربران طلایی وب‌نشر می‌توانند از امکان اتصال دامنه استفاده کنند.

هنگام خرید دامنه اطلاعات زیر را به عنوان Nameserver وارد کنید:

ns1.webnashr.com

ns2.webnashr.com

سپس افزونه «اتصال دامنه» را فعال کنید، پس از آن از طریق ابزارها ← اتصال دامنه، دامنه مورد نظر خود را وارد کنید.

برای آموزش کامل ثبت و اتصال دامنه به راهنمای وب‌نشر مراجعه کنید.

از طریق فرم زیر دامنه مورد نظر خود را به تیم وب‌نشر اطلاع دهید: